BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Dbając o dobro i rozwój  dzieci prosimy Państwa o wsparcie i bardzo poważne potraktowanie obowiązku przyprowadzania dzieci do godziny 8:30!

Dlaczego jest to dla nas istotne i ważne???

  1. Od godziny  8:30 trwają przygotowania do spożywania przez dzieci śniadanka. Każda z grup rozdziela się do swoich sal.   Naszym priorytetem jest bardzo duży nacisk na to, aby  dzieci jadły posiłki wspólnie, jednocześnie jest to idealny moment do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
  2. Zgodnie z ramowym planem dnia zajęcia dydaktyczne zaczynają się o godzinie 9:00.  Przyprowadzenie dziecka  po godzinie 8:30 powoduje opóźnienia w rozpoczęciu zajęć dydaktycznych ☹
  3.  Zaprowadzanie dzieci po godzinie 8:30 do danej Sali zaburza funkcjonowanie pozostałych grup i zakłóca spożywanie posiłków przez dzieci.

Dbając o rozwój naszych dzieci zarówno edukacyjny, dydaktyczny i wychowawczy  wierzę, że potraktujecie Państwo sprawę poważnie!

Dziękuję w imieniu swoim, nauczycieli i naszych cudownych dzieci!