rekrutacja 23/24

proces adaptacji

Adaptacja przedszkolna

Przedszkole to pierwsze ogniwo w procesie edukacji, w którym dziecko rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju. Rozumiemy, że to proces trudny zarówno dla malucha, jak i dla rodzica, dlatego organizujemy zajęcia adaptacyjne ułatwiające wprowadzenie dziecka do zajęć przedszkolnych. Podczas adaptacji wstępnej placówkę poznają również rodzice – wsparcie pedagogów pomoże złagodzić dyskomfort rozstania i zmniejszyć stres oraz poczucie zagubienia, które są z tym związane.

Przebieg adaptacji wstępnej

Czas adaptacji każdego malucha jest inny, dlatego godziny pobytu dziecka w tym okresie ustalane są indywidualnie. Ścisła współpraca rodziców z pedagogami pozwoli stopniowo wydłużać czas, który maluch spędza w przedszkolu oraz wypracować metody, dzięki którym proces będzie łatwiejszy i dla dziecka, i dla rodzica. Celem adaptacji wstępnej jest:

  • wsparcie dziecka w przystosowaniu się do życia w warunkach przedszkolnych i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku,
  • nawiązanie relacji z dzieckiem i rodzicem w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i przedszkolu,
  • obniżenie lęku przed rozstaniem z rodzicami u dzieci oraz przed pozostawieniem dzieci pod opieką kadry przedszkolnej u rodziców,
  • nawiązanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rówieśnikami i pedagogami,
  • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
  • uczenie samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych,
  • bezstresowe włączenie się w życie przedszkolne i aktywne uczestniczenie w zajęciach,
  • wypracowanie zaufania do pedagogów.

Karta zgłoszenia do przedszkola

W celach rekrutacyjnych należy wypełnić kartę zgłoszenia do Przedszkola “Zaczarowany Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie i wysłać ją na adres mailowy: przedszkolecentrumszczecin@gmail.com. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Dane do kontaktu zamieszczone zostały w zakładce “kontakt”.

zapraszamy do kontaktu