WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Przypominam, że do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci ZDROWE ! Coraz częściej przyprowadzane są dzieci z mocnym katarem bądź silnym kaszlem.

Mając na uwadze Państwa argumenty, że są to pozostałości po przebytej chorobie, informuję, że od dnia dzisiejszego w takim przypadku niezbędne będzie zaświadczenie lekarskie, które  potwierdzi, że dziecko może przebywać w przedszkolu, a pozostałe skutki uboczne nie stwarzają zagrożenia dla innych dzieci oraz całej kadry.

Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie naszych dzieci i bliskich!

Dziękuję !